திங்கள், 7 ஜனவரி, 2013

BETTER LATE THAN NEVER


BETTER LATE THAN NEVER
·         Better Late than Never!
·         Better be Mister Late than to be Late Mister
·         Prepare and prevent, don’t repair and repent.
·         Be alert! Accidents hurt.
·         Stop accidents before they stop you!!
·         Speed thrills but kills!
·         While driving avoid phone or else your family will be left alone
·         Safety starts with “S”, begins with “You”
·         Driving faster can cause disaster.
·         Your destination is reward for safe driving
·         Road safety is a cheaper & effective insurance.
·         Accidents do not happen, they are caused.
·         Do not use cell phone while driving
·         Do not mix drinking and driving
·         Fast drive could be Last drive

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சாலை விபத்துக்களைக் குறைக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நீங்களும் உதவலாமே- படித்து, பயன்படுத்தி, உங்கள் கருத்துக்களை எழுதி, நண்பர்களிடம் சொல்லி உதவலாம்.