வெள்ளி, 1 பிப்ரவரி, 2013

பாதுகாப்பான ஓட்டும் முறையைப் பயன்படுத்தி விபத்துக்களைக் குறைக்கலாம்


தமிழ்நாட்டில் 2011 ஆம் ஆண்டு நடந்த விபத்துக்களின் விவரம்
வாகனங்கள்
நடந்த விபத்துக்கள்
இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை
அரசுப் பேருந்துகள்
4378
1318
தனியார் பேருந்துகள்
3918
999
லாரிகள்/ட்ரக்குகள்
10556
3108
கார்/ஜீப்/ டேக்ஸி / டெம்போ
18248
3617
இருசக்கர வாகனங்கள்
19492
3652
மூன்று சக்கர வாகனங்கள்
3758
430
மற்றவை
5523
2088
மொத்த விபத்துக்கள்
65873
15422
வாகன ஓட்டுனர்கள் பாதுகாப்பான ஓட்டும் முறையைப் பயன்படுத்தினால் விபத்துக்களைப் பெரும் அளவில் குறைக்கலாம்