வியாழன், 8 மே, 2014

நல்லதைச் சொன்னால் கேட்டு பின்பற்றுங்கள்


வாகன ஓட்டிகள் சீட் பெல்ட் அணிவதன் அவசியத்தை விளக்குகிறார்கள் இவர்கள் . நீங்களும் வாகனம் ஓட்டும் போது சீட் பெல்ட் அணிந்து வாகனம் ஓட்டுங்கள்.