வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2013

சாலை நமக்கு மட்டும் சொந்தமல்ல


சாலை
             நமக்கு 
                        மட்டும் 
                                     சொந்தமல்ல
                                                              மற்றவருடன் 
                                                                                        பகிர்ந்து
                                                                                                      கொள்ளுங்கள்


பாதுகாப்பான வாகனம் ஓட்டும் முறையை பின்ற்றுவதால் சாலையில் நீங்கள் ஏற்படுத்தக் கூடிய நலன்களைப் பற்றி யோசியுங்கள்.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safety is not automatic, think about it.
சாலை பாதுகாப்பு தானாக வருவதில்லை அதைப்பற்றி சிந்திப்பீர்..
_________________________________________________________________________________________

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சாலை விபத்துக்களைக் குறைக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நீங்களும் உதவலாமே- படித்து, பயன்படுத்தி, உங்கள் கருத்துக்களை எழுதி, நண்பர்களிடம் சொல்லி உதவலாம்.