ஞாயிறு, 22 டிசம்பர், 2013

சாலை பாதுகாப்பு - உங்களுக்காக

எப்போதும் கவனமாக இருங்கள்


உங்கள் பாதுகாப்புக்காக
விழிப்பாக இருங்கள்.

___________________________________________________________________________________

ஒரு போதும் முந்தும் வாகனத்தின் இடதுபுறமாக முந்தாதீர்கள்


______________________________________________________________________________________

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சாலை விபத்துக்களைக் குறைக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நீங்களும் உதவலாமே- படித்து, பயன்படுத்தி, உங்கள் கருத்துக்களை எழுதி, நண்பர்களிடம் சொல்லி உதவலாம்.